top of page
60265560_10155902194356386_4278596886417

  לוח זמנים של הפעילויות

אפשר להרשם לשני ימי לימוד:

שני ורביעי משעה 3:00 עד 5:45
או 
שלישי משעה 12:30 עד 5:45
וחמישי משעה 3:00 עד 5:45

בהתאמה לבתי הספר בניוטון

2:50 - 3:30
3:30 - 3:45
3:45 - 4:45
4:45 - 5:00
5:00 - 5:45
5:45 - 6:00

זמן חופשי - הגעה


כיבוד בעברית - הפסקת אוכל עם קבוצות עברית


עברית - לימודי עברית


קהילה - ריכוז כל ילדי בית הספר (קשרוקד או מחזמר לפי העונה)

זמן יהדות


להתראות - זמן איסוף

bottom of page